Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 102


Chương 102

Editor: FuFu

Thấy Hoắc Khinh Ly nói đến Tô quý phi, người giật mình nhất chính là Hoàng thượng, ngài đã từng suy đoán đến nhiều phi tử nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới Tô quý phi, trong lòng Hoàng thượng chỉ có hai nữ nhân, một là thê tử kết tóc với ngài – Tiêu hoàng hậu, còn một chính là hồng nhan tri kỷ của ngài – Tô quý phi. Tiếp tục đọc “[Song Phi Yến] Chương 102”