Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 104


Chương 104

Editor: H nhi

 

“Nương nương, thật ra Khinh Ly không hề làm gì cả.” Hoắc Khinh Ly chần chờ hồi lâu mới kinh ngạc nói. Tiếp tục đọc “[Song Phi Yến] Chương 104”