Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 107


Chương 107

Editor: H nhi 

Trong cung loạn tung cả lên, tất cả chúng phi tần đều bị kinh động nhưng phần lớn đều có thái độ bàng quan, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Tiếp tục đọc “[Song Phi Yến] Chương 107”