Posted in Audio

[Audio Bách Hợp] Tơ hồng sai kết – Mi Như Đại


20080408163340707

Tác giả: Mi Như Đại
Thể loại: Cổ đại huyền ảo, 1×1, BE.
Editor: Bạch Bạch

Người đọc: Dee S a.k.a Sâu

Tiếp tục đọc “[Audio Bách Hợp] Tơ hồng sai kết – Mi Như Đại”

Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 108


Chương 108

Editor: FuFu

Tiết Tri Thiển dậy thật sớm đi đến tiểu viện của cha mẹ, nghe cha đã tiến cung nên trong lòng thả lỏng được một chút, tối hôm qua về nhà nói hết mọi chuyện trong nội cung xong nhưng Tiết thừa tướng vẫn không có đáp ứng gì, Tiết thừa tướng dĩ nhiên sẽ không tận tâm với Hoắc Khinh Ly nhưng phế hậu nào phải chuyện đùa, hơn nữa có liên quan rất lớn, huống chi Hoàng hậu là người tài đức, thật không thể phế được. Tiếp tục đọc “[Song Phi Yến] Chương 108”