Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 110


Chương 110

Editor: H nhi

Cách ngày đại hôn của Thái tử chỉ có ba ngày, lại xảy ra chuyện phế Hậu mà ngày càng khó giải quyết. Lễ bộ Thượng thư Tần đại nhân chịu trách nhiệm điển chương lễ chế cả ngày hoảng sợ, lễ mừng các loại đều đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, nhưng nên nhắc nhở Hoàng thượng thế nào đây? Hay là không nên nhắc Hoàng thượng? Tiếp tục đọc “[Song Phi Yến] Chương 110”