Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 111


Chương 111

Editor: Tachito

“Ngươi?”

Hoàng thượng nhìn thấy Hoắc Khinh Ly, ngược lại nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, nên hỏi: “Đào nữ quan đâu? Chuyện Trẫm an bài cho bọn họ thế nào rồi? Sao không đến hồi bẩm?” Tiếp tục đọc “[Song Phi Yến] Chương 111”