Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Phiên ngoại 1


Phiên ngoại 1
Editor: Tachito

Trong kinh thành, không biết từ khi nào lại xuất hiện một vị mỹ nhân còn xinh đẹp hơn cả “song kiều kinh thành”, công tử đại gia trong thành nhìn thấy đều không khỏi thèm thuồng, cho đến một ngày, Hoàng thượng vì nghênh đón tướng quân thắng trận trở về đã tự mình điều văn võ bá quan nghênh đón ở cửa thành, chỉ thấy vị mỹ nhân kia cùng tướng quân uy vũ cưỡi chung một con ngựa dẫn đầu, tướng quân khí thế bức người cùng mỹ nhân kiều diễm, hình ảnh mới đẹp đẽ làm sao. Tiếp tục đọc “[Song Phi Yến] Phiên ngoại 1”