Posted in Song Phi yến

Lời cám ơn


tumblr_n233zrq8tk1t73kuvo1_1280

Chào bạn, một khi bạn đã đọc đến dòng này thì có lẽ bạn cũng vừa đọc xong truyện Song Phi Yến. Tiếp tục đọc “Lời cám ơn”

Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Phiên ngoại 2


Phiên ngoại 2
Editor: Hàn nhi


 

Các nàng xa nhau đã gần một tháng, vừa thăm hỏi Hoàng hậu xong mới gặp lại nhau, trong lòng một bụng tưởng niệm mãi đến bây giờ mới có dịp nói ra. Tiếp tục đọc “[Song Phi Yến] Phiên ngoại 2”