Posted in Đối thoại hài hước

[Truyện Tranh] Cuộc đối thoại hài hước bất tận


Tựa gốc TP loạn loạn đàm
Tác giả (truyện tranh) DARB
Tác giả (truyện chữ)
Trương Thác Thác

*****
Editor đáng êu: Dee S :3
Typer dễ thưn: Dzu, Bell, Kai
Tiếp tục đọc “[Truyện Tranh] Cuộc đối thoại hài hước bất tận”