Posted in Huyết Phượng

[Bách Hợp] Huyết Phượng Kỳ Duyên – Băng Dữ Hỏa


Huyết-phượng-kỳ-duyên

Thể loại: Linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, nữ nữ sinh tử

Độ dài: 145c
Edit: betariley, Azami, Sâu, Khuynh Vũ
Beta: Dee S (Sâu)

Bìa do bạn Manh Manh tài trợ 🥰

Tiếp tục đọc “[Bách Hợp] Huyết Phượng Kỳ Duyên – Băng Dữ Hỏa”