Posted in Huyết Phượng

[Bách Hợp] Huyết Phượng Kỳ Duyên – Băng Dữ Hỏa


phoenix-clipart-cute-10

Thể loại: Linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, nữ nữ sinh tử
Độ dài: 145c
Edit: betariley
Beta: Dee S (Sâu)

Tiếp tục đọc “[Bách Hợp] Huyết Phượng Kỳ Duyên – Băng Dữ Hỏa”