[Bách Hợp] Hồng Tú Cầu Từ Trên Trời Rơi Xuống – Khai Thiếu


Hồng-tú-cầu-từ-trên-trời-rơi-xuống

– Điền văn, ngọt, sủng – 1X1, HE, 49 chương
– Nữ cải nam trang
– Công ngốc nghếch, thê nô X Thụ ôn nhu, ấm áp
– Lửa gần rơm lâu ngày cháy lớn =)) Tiếp tục đọc “[Bách Hợp] Hồng Tú Cầu Từ Trên Trời Rơi Xuống – Khai Thiếu”