Posted in Đoản văn

[Lưỡng Sinh Hoa] Văn ngôn


S340LlQPZvyAHZnFAAQ47xHXUjY275

Văn Ngôn[1]

Nàng của năm ấy mới mười lăm, đương độ dậy thì duyên dáng thướt tha, là con cái danh môn nhà Giang Tả ở Dương Châu, tên gọi chỉ một chữ “Liên”. Mặt như ngọc quý, mắt lúng liếng tựa hoa đào, chỉ một cái nhíu mày nhẹ nhàng e ấp đã chứa đựng biết bao phong tình. Liên nhi, Liên nhi, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, hơn nữa còn là đóa sen chưa một lần khai nở? Hễ nói đến “Hà giai phương bách lý”*, thành nhỏ Dương Châu nào có ai không biết không hiểu, ai nấy cũng đều đem lòng tiếc thương. (*hà là hoa sen, nghĩa cả câu, trong vòng trăm dặm ai cũng biết đến giai nhân hoa sen này) Tiếp tục đọc “[Lưỡng Sinh Hoa] Văn ngôn”