Posted in h văn

[BÁCH HỢP] chuyến TÀU NHANH trong đêm


254

Chuyến TÀU NHANH trong đêm

Edit: Lăng chưa 18

Beta: Sâu qua 18

Tiếp tục đọc “[BÁCH HỢP] chuyến TÀU NHANH trong đêm”

Posted in h văn

[Hai người ở KTV] Phần 3


Gác điện thoại, tôi bỗng nhiên cả kinh, từ khi nào mà Hàn Hàm lại bước chân vào cuộc sống của tôi thế này? Từ khi nào mà tôi lại để cho Hàn Hàm dần dần sắm vai một người “chồng” như thế? Nhưng không, không giống, vì Hàn Hàm còn tốt hơn người chồng kia rất nhiều, đối với Hàn Hàm mà nói tôi có thể trò chuyện về bất cứ điều gì, từ công việc, gia đình, con cái, thậm chí là những tâm sự của riêng mình, còn bình thường khi nói chuyện cùng chồng chỉ có thể giới hạn trong những chuyện con cái và gia tộc mà thôi. Tiếp tục đọc “[Hai người ở KTV] Phần 3”