Posted in Huyết Phượng

[Huyết Phượng] Chương 2


Chương 2: Bức Họa Hồn

Am Từ Tâm ở Tô Châu mấy ngày gần đây vừa đến một lão họa sĩ, lão công bố đang giữ trong tay một bức kỳ họa có thể chỉ ra được điềm cát*, sự hung**, xua tan xui xẻo. Tin tức lan truyền nhanh chóng, người người đua nhau đến xem danh họa nối dài đến am Từ Tâm không dứt. Thứ nhất, người ta đến xem vì tò mò bảo bối thần kỳ kia là có thật hay không. Thứ hai, nếu là bảo vật vô giá thì giá cả của nó sẽ cao đến cỡ nào.

(*cát: may mắn. **hung: xui rủi) Tiếp tục đọc “[Huyết Phượng] Chương 2”

Posted in Huyết Phượng

[Huyết Phượng] Chương 1


Chương 1: Xác chết biết đi

Năm Tuyên Đức đời nhà Minh, Tô Châu xảy ra vụ án đạo tặc cướp vàng của triều đình. Trên đường từ lân huyện đến Tô Châu, ngân xa bị một đám đạo tặc hung bạo cướp đi, tất cả quan sai đều chết dưới đao đạo tặc ngoại trừ một tân nha sai bị chém vào vai giả chết mới thoát nạn, sau đó được người đem về Tô Châu cứu chữa. Tiếp tục đọc “[Huyết Phượng] Chương 1”