Posted in Song Phi yến

[VIDEO] Trên tay Sách Song Phi Yến


Chia sẻ FILE IN SÁCH:

File Word 3 quyển: https://drive.google.com/open?id=0B0Gj5hjhkBHXTnFJR3ViZjBxcFk
Bìa và BM: https://drive.google.com/open?id=0B0Gj5hjhkBHXOU16Tm9aMjBwcFE

Hình ảnh giờ đây chỉ còn mang tính chất minh họa =))

tap-1

Đầu tiên mời mn xem video trước.

Sau đây là bài đánh giá chi tiết:

Tiếp tục đọc “[VIDEO] Trên tay Sách Song Phi Yến”