Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 54


Chương 54
Edit: tịnhquân
Beta: Sâu

 

Mới nửa canh giờ, xa xa đã nhìn thấy Phượng Tiên bang khói lửa ngút trời. Tiết Tri Thiển kinh ngạc, thắng lợi nhanh như vậy sao? Lại đợi trong chốc lát, vẫn không thấy Bao Uyển Dung đến. Tiếp tục đọc “[Song Phi Yến] Chương 54”

Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 53


Chương 53

Edit: Bình
Beta: Tachito, Sâu

Tiết Tri Thiển chạy một mạch ra ngoài, thấy không ít người của Phượng Tiên bang, may sao không có ai cản nàng, suôn sẻ một đường ra khỏi trại, nàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một rừng cây cao quá đầu, căn bản nhìn không thấy một bóng người, cắn răng một cái, nàng lấy dũng khí chạy ra ngoài, lúc này chỉ cần không nhìn thấy Hoắc Khinh Ly thì đi đâu cũng được. Tiếp tục đọc “[Song Phi Yến] Chương 53”