Posted in Song Phi yến

[Bách Hợp] Hồng Tú Cầu Từ Trên Trời Rơi Xuống – Khai Thiếu


Hồng-tú-cầu-từ-trên-trời-rơi-xuống

– Điền văn, ngọt, sủng – 1X1, HE, 49 chương

– Nữ cải nam trang

– Công ngốc nghếch, thê nô X Thụ ôn nhu, ấm áp

– Lửa gần rơm lâu ngày cháy lớn =))

Edit: gautrucyinyin, beakmin_yi

Beta: Dee S a.k.a Sâu

Bìa truyện do bạn Manh Manh tài trợ 😘

(Từ Cuộc thi thiết kế bìa truyện Lily Cover 2019)

Mọi người xem tại Wattpad nha ^^